Villkor


Villkor för CCI


CCI gäller endast om:

 • giltighetsdatumet (expiry date) ännu inte utgått
 • CCI-innehavaren är medlem i en klubb med anslutning till FICC
 • CCI är försett med en namnteckning

Som CCI-innehavare förpliktar du dig:

 • att respektera reglerna på campingplatsen
 • att i förväg be om tillstånd att uppehålla dig på marker som inte officiellt är registrerade som camping
 • att be om tillstånd att göra upp lägereld
 • att inte skada växtligheten och inte lämna kvar avfall
 • att medverka till att upprätthålla goda hygieniska omständigheter på campingplatsen
 • att respektera andra personers privatliv och ta hänsyn till sovtider
 • att hålla sig till reglerna på campingen

CCI kan du använda som:

 • legitimationsbevis vid registrering på campingplatser. Du behöver då inte lämna ifrån dig ditt pass
 • Ansvarsskyldighetsförsäkring under vistelse på en campingplats, hyrd logi eller på ett hotell
 • bevis för att kunna använda de beskrivna rabatterna

Legitimation

CCI accepteras av de allra flesta campingplatserna som legitimationsbevis vid registrering. Campinginnehavare är emellertid inte tvungna att göra detta.


Ansvarsskyldighetsförsäkring

Villkoren för försäkringen mot ansvarsskyldighet behandlas i försäkringspolisen. Vid skada ska du inom en månad efter återkomst meddela detta skriftligen till din klubb. Gör detta så utförligt som möjligt, helst med vittnesmål. Lämna aldrig en skyldigförklaring utan att din klubb givit skriftligt tillstånd i förväg.


Rabatter

CCI ger innehavaren rätt till rabatter som anges på webbplatsen. Om du vill komma i fråga för detta, då måste du uppge detta i förväg. Rabatter ges endast för en vistelseperiod på högst 21 dagar i sträck. Rabatter gäller inte för säsong- eller årsplats. Rabatter ges ej i efterhand.Som regel kan rabatter inte ges i kombination med andra rabatter. De nämnda rabatterna gäller under hela år 2014, såvida inte annat uppges.

Med högsäsong avses för det mesta juli/augusti och särskilda högtidsdagar (påsk, Kristi himmelsfärd). Denna regel kan variera per land och camping. Inhämta därför information i förväg. Rabatter ges uteslutande på plats av campinginnehavaren. Om en rabatt/ett erbjudande som står på denna webbplats inte ges, anmäl då detta vid hemkomsten till din klubb. Du ska då uppvisa kvitton i original och en kopia av CCI. Spara alltså alltid dessa. Din klubb ska då ta upp denna fråga med campingen. Rabatterna som tagits upp på denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Om en rabatt i denna broschyr på grund av omständigheter utanför din klubbs inflytande ändras, kan din klubb inte hållas ansvarig. Din klubb är inte heller bunden till uppenbara felaktigheter. Förutom de nämnda rabatterna på denna webbplats kan även andra rabatter ges. En del campinginnehavare ger CCI-innehavare en rabatt som kan variera per period och i storlek.


Om du blir av med kortet

Förvara ditt CCI alltid på en säker plats. Förlust eller stöld av kortet kan ge upphov till skada. Skulle du trots detta förlora kortet, anmäl då detta omedelbart till din klubb. Din klubb besvarar gärna dina frågor om Camping Card International.