Kortet Camping Card International (CCI)


Det internationella ‘passet’ för campare


Passet på säker plats i fickan

CCI är ett respekterat identitetsbevis som för campinginnehavaren är lika mycket värt som ditt pass. Vid ankomsten överlämnar du bara ditt CCI, så att du kan behålla ditt vanliga pass på campingplatsen.


Att campa med rabatt

Ditt CCI är ett rabattkort som gäller på mer än 2.500 campingplatser i hela Europa. Rabatten kan uppgå till 25%, såväl under hög- som lågsäsong. Om du t.ex. vill campa med två vuxna och två barn i fjorton dagar i Frankrike, kan rabatten uppgå till nästan 40€.


Du har en ansvarsskyldighetsförsäkring

Som CCI–innehavare kan du campa i lugn och ro. Ditt resesällskap på högst 11 personer är nämligen försäkrat mot ansvarsskyldighet på campingplatsen.


Hur får din CCI?

Bli medlem i en FIA, FICC eller AIT anslutna organisation / klubb och njuta av camping med oss. För mer information besök vår kontaktsektion.CCI Underlag

2015cci_card_2015Trevlig campa med oss!
FICC blev den enda CCI ägare2014
1996CCI når 812,230 användare
cci_card_1990 Carneten utfärdas som kort – Camping Card International (CCI) korten1990
1965International Liaison Committee AIT/FIA/FICC skapades
AIT, FIA och FICC samtycker att standardisera ICC1960
1956FIA blir medlem av ICC
IIC blir International Camping Carnet (ICC)1953
1939AIT blir medlem av IIC
Tredjepartförsäkring är kopplad till din kort1938
1934FICC skapade International Introduction Card (IIC) för campare