Back to news archive

Ny campingplats häftar vid CCI, Outdoor Center Relax, buna, Bosnien och Hercegovina

Ett nytt campingplats ansluter till ICC nätet, Outdoor Center Relax, buna, Bosnien och Hercegovina.
Om du vill veta mer om Outdoor Center Relax, klicka här.