Voorwaarden


Voorwaarden van de CCI


De CCI is alleen geldig als:

 • de erop vermelde geldigheidsdatum (expiry date) nog niet is verstreken
 • de CCI-houder lid is van een bij de FICC aangesloten club
 • de CCI voorzien is van een handtekening

Als CCI-houder verplicht u zich:

 • de terreinregels op een camping te respecteren
 • vooraf toestemming te vragen voor een verblijf op de terreinen die niet officieel als camping geregistreerd zijn
 • toestemming te vragen voor het maken van een kampvuur
 • de beplanting niet te beschadigen en geen afval achter te laten
 • mee te werken aan het behoud van goede hygiënische omstandigheden op de camping
 • de privacy van anderen te respecteren en rekening te houden met rusttijden
 • te houden aan het kampeerreglement van de camping

De CCI kunt u gebruiken als:

 • vervangend legitimatiebewijs bij registratie op kampeerterreinen. Dit om te voorkomen dat u het paspoort moet afgeven
 • WA-verzekering tijdens het verblijf op een kampeerterrein, in een gehuurde accommodatie of in een hotel
 • Bewijs voor het gebruik kunnen maken de omschreven kortingen

Legitimatie

De CCI wordt door verreweg de meeste campings geaccepteerd als legitimatiebewijs bij inschrijving. Campinghouders kunnen hiertoe echter niet worden verplicht.


WA-verzekering

De voorwaarden voor de WA-verzekering worden bij WA verzekering besproken. In geval van schade dient u dit schriftelijk binnen één maand na terugkeer aan uw club te melden. Doet u dit zo gedetailleerd mogelijk, bij voorkeur met getuigenverklaringen. Geef nooit een schuldverklaring af zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uw club.


Kortingen

De CCI geeft de houder recht op kortingen die op de website worden aangegeven. Wilt u daarvoor in aanmerking komen, dan moet u dit vooraf melden. Kortingen worden uitsluitend gegeven bij een verblijfsperiode van maximaal 21 aaneengesloten dagen. Kortingen zijn niet van toepassing op een seizoen- of jaarplaats. Kortingen achteraf worden niet verstrekt. In de regel kunnen kortingen niet in combinatie met andere kortingen worden gegeven.

De genoemde kortingen zijn geldig gedurende het gehele jaar 2014, tenzij anders is vermeld.

Onder hoogseizoen wordt juli/augustus verstaan.Informeer daarom vooraf. Kortingen worden uitsluitend ter plaatse gegeven door de campinghouder. Indien een op deze website vermelde korting/ aanbieding onverhoopt niet wordt verleend, meldt u dit dan na thuiskomst aan uw club. U dient de originele nota’s en een kopie van de CCI te overleggen. Bewaart u die dus altijd. Uw club zal de camping er dan op aanspreken. De op deze website opgenomen kortingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Indien een korting in deze brochure door omstandigheden buiten de invloed van uw club wordt gewijzigd, kan uw club niet aansprakelijk worden gesteld. Ook is uw club niet gebonden aan kennelijke fouten. Naast de op deze website genoemde kortingen kunnen ook andere kortingen worden verstrekt.


Verlies van de kaart

Bewaar uw CCI altijd op een veilige plaats. Vermissing of diefstal van de kaart kan schade aanrichten. Mocht u de kaart desondanks kwijtraken, meldt u dit dan onmiddellijk bij uw club. Uw club is graag bereid uw vragen over de Camping Card International te beantwoorden.